This template designed by lucknowwebs.com

W sieci od 1.01.2009
Copyright (©) 2009-2023 Henryk TISZBIEREK.   All rights reserved.
W naszym dobrze zaopatrzonym barze,
w oczekiwaniu na smaczny posiłek zamówisz wszystko to,
Starania o budowę kościoła i utworzenie parafii w Bargłówce rozpoczął w grudniu 1981 roku ówczesny proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Rudach – ks. Władysław Kopeć. Plac pod budowę kościoła został poświęcony w lipcu 1983 roku. Kamień węgielny, który wmurowano w ściany nowej świątyni, poświęcił papież Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Ojczyzny na Górze Św. Anny w czerwcu 1983 roku. Kościół, którego budowę zakończono w 1986 roku, zbudowany został na planie trójkąta równobocznego i ma powierzchnię użytkową 600 m2. Konsekracji świątyni i ołtarza dokonał 16 listopada 1986 roku biskup opolski Alfons Nossol. Parafia Świętej Trójcy w Bargłówce została erygowana dekretem biskupa opolskiego z dnia 30 sierpnia 1987 roku, a jej terytorium wyodrębniono z parafii Wniebowzięcia NMP w Rudach.
Parafia Trójcy Świętej
w Bargłówce